Katarzyna S

33 lata, Pełny etat · , Doświadczenie w opiece: 1 rok

 • Usługi: Organizacja czasu wolnego, spacery, czytanie, Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, Podawanie leków, Pomoc w utrzymaniu higieny i pielęgnacja, Zakupy, Przyrządzanie posiłków, dbanie o dietę
 • Pracuję w wymiarze Pełny etat ·
 • Doświadczenie w opiece: 1 rok
 • Wykszałcenie: Średnie (matura), Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu
 • Wynagrodzenie: od 10 zł za godzinę
 • Lokalizacja: Bytom
 • Ostatnio aktywny: 27 luty 2017 19:52
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowane usługi Sprecyzowane usługi
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe
 • Posiada własną stronę internetową Posiada własną stronę internetową

Dojrzała, sumienna. Zainteresowana pracą w pełnym wymiarze godzin: godziny popołudniowe, wieczorne i nocne - także większość weekendów oraz wszystkie święta.

Usługi: Organizacja czasu wolnego, spacery, czytanie, Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, Podawanie leków, Pomoc w utrzymaniu higieny i pielęgnacja, Zakupy, Przyrządzanie posiłków, dbanie o dietę

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  Nie posiadam doświadczenia w pracy zawodowej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ale odbyłam w ostatnim czasie trzymiesięczny wolontariat w dziennym domu pomocy społecznej, gdzie pracowałam zarówno ze starszymi, jak niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Wolontariat poprzedził kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w wymiarze 150 godzin ( (***) r.), zorganizowany przez Centrum Kursowe "Proedukacja" w Katowicach. Z wolontariatu oraz praktyki, które odbyłam w tym samym miejscu, posiadam referencje. Nadmieniam, że w trakcie powyższych zajmowałam się organizacją czasu wolnego pensjonariuszy placówki opiekuńczej. Doświadczenie w pielęgnacji posiadam z 12 - letniej opieki nad zniedołężniałą babcią, gdzie, pierwotnie "asysta" w rodzinie, zostałam główną siłą w w/w materii.

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  W pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi najbardziej pociąga mnie możliwość wykorzystania swego potencjału w postaci ponadprzeciętnej, w moim mniemaniu, zdolności współodczuwania z osobami steranymi przez życie i doświadczonymi przez los, do tej pory odpowiednio nie zagospodarowanego w mej pracy zawodowej.

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?

  Osobie szukającej o moich umiejętnościach, poradziłabym podjęcie kroków w kierunku zdobycia odpowiedniego wykształcenia, czy to pielęgniarskiego, czy w zakresie terapii zajęciowej, czy psychologii. Co sama uczyniłam, podejmując studia psychologiczne w Uniwersytecie Opolskim w Opolu (tryb zaoczny, zjazdy raz - dwa razy w miesiącu) w październiku tego roku.

 • Jeśli byłbyś(byłabyś) klientem, to co chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć o Twojej profesji?

  W pierwszym rzędzie pragnęłabym znać poziom umiejętności wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz zdolności do podjęcia dialogu i współpracy w procesie uaktywniania podopiecznego w życiu codziennym. Z pewnością zainteresowałaby mnie także wiedza teoretyczna z zakresu podstaw anatomii oraz geriatrii. Nie bez znaczenia pozostałoby ciepło i serdeczność potencjalnego opiekuna w kontakcie z pacjentem.

 • Jakie pytania powinien zadać klient, aby znaleźć odpowiednią osobę z Twojej profesji?

  W mojej opinii powinien w procesie kwalifikacyjnym uwzględnić zarówno uzyskane informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym kandydata, jak i predyspozycje do zawodu - potwierdzone stosownymi referencjami, także z ewentualnych odbytych praktyk, jak i podawane przez kandydata i weryfikowane podczas np. dnia próbnego.

 • Co powinien przemyśleć klient zanim zatrudni osobę o Twojej profesji?

  Myślę, że powinien przemyśleć, czy świetle "suchych" faktów z życiorysu oraz namacalnego kontaktu z "żywą" osobą w trakcie procesu rekrutacyjnego, ma do czynienia z osobą zarówno zaprawioną do ciężkiej pracy fizycznej, jak posiadającą odpowiedni poziom inteligencji oraz zdolności intelektualne.. Sądzę, że główną cechą docenianą przez niego winna być empatia kandydata w kontakcie z podopiecznym.

 • Czym wyróżniają się Twoje usługi na tle usług świadczonych przez inne osoby?

  Jestem jeszcze stosunkowo młodą, 32-letnią osobą, z olbrzymim zapasem sił fizycznych, entuzjazmem i chęcią kształtowania swego życia zawodowego wokół założonej osi. Myślę, że to głównie, mimo braku odpowiedniego doświadczenia, może być mym potencjałem w branży, do której aplikuję. Pragnęłabym podkreślić, że zdolna jestem zarówno do ciężkiej pracy fizycznej, jak i wysiłku umysłowego w kontakcie z najbardziej żywotnym wigorem. Pomimo braku studiów wyższych, mogłabym o sobie powiedzieć, że jestem intelektualistką - posiadam sporo publikacji w periodykach kulturotwórczych i katolickich, interesuje mnie literatura, film czy teatr.

 • Jakie pytania klienci zadają Ci najczęściej? Co odpowiadasz?

  Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż po raz pierwszy poszukuję pracy w branży. Natomiast spodziewam się pytań o me wykształcenie i doświadczenie, predyspozycje fizyczne i psychiczne, motywację do pracy, dyspozycyjność, oczekiwania finansowe.

 • Czy masz ulubioną historię z wykonywanej pracy? Jeśli tak - opisz.

  W dziennym domu pomocy społecznej, w którym miałam okazję zdobyć pierwsze doświadczenie, złapałam niemały kontakt z 60 - letnią schizofreniczką, skrajnie wycofaną i wyalienowaną. Mimo iż kobieta ta nie miała w zwyczaju rozmawiać z kimkolwiek, a wyraz jej oczu świadczył o wiecznym nie kontakcie z otaczającą rzeczywistością, "podchodzona" ciepłem, zainteresowaniem w postaci zarówno dotyku ręki czy policzka, troski o to, by zawsze miała przed sobą świeżą herbatę i nigdy w żadnym pomieszczeniu nie zostawała sama, okazała się zdolna do długotrwałego kontaktu wzrokowego i udzielania odpowiedzi na proste, zadawane przeze mnie pytania dotyczące jej potrzeb. Myślę, że miałam udział w zaktywizowaniu jej do tego stopnia, że zaczęła zasiadać przy wspólnym stole, włączać się muzykoterapię czy gimnastykę.

 • Co chciałbyś aby klienci wiedzieli o Twojej profesji?

  Chciałabym, aby wiedzieli, iż jest to fach, w którym liczy się przede wszystkim zdrowie fizyczne oraz predyspozycje psychiczne, zdolność do ciężkiej pracy, empatia i troska o podopiecznego. Uważam, że odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, choć niewątpliwie są w nim przydatne, nie stanowią o zdolności lub niezdolności kandydata do wykonywanej pracy.

 • W jaki sposób zdecydowałeś(aś) się podjąć pracę w swojej profesji?

  O poszukiwaniu pracy w zawodzie opiekunki osób starszych zadecydowała moja historia oraz sytuacja osobista. W młodości, głównie ze względów natury finansowej, nie ukończyłam studiów wyższych. Parałam się wówczas głównie pracą w call centrach czy księgarniach. W wieku 25 lat dostałam staż w "Życiu Warszawy". Po jego ukończeniu, z powodu braku możliwości podjęcia odpowiednich studiów oraz sytuacji rodzinnej utrudniającej podjęcie pracy stacjonarnej, zajmowałam się głównie zdalnym copywritingiem. Ponieważ moja sytuacja uległa zmianie umożliwiając mi zarówno jedno, jak i drugie, a ja sama odkryłam w sobie szczególne predyspozycje do pracy ze słabszymi i chorymi, postanowiłam ukończyć odpowiedni kurs i poszukać pracy w charakterze opiekunki starszych i niepełnosprawnych.

 • Napisz czy, i w jaki sposób się kształcisz, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją profesję.

  Tak, jak wspomniałam, rozpoczęłam studia psychologiczne w Uniwersytecie Opolskim. Przy wyborze kierunku studiów uwzględniałam przede wszystkim chęć trwałego związania się z pracą z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Mam nadzieję, że studiowanie ułatwi mi kontakty z podopiecznymi na stanowisku opiekunki oraz uzdolni mnie do pracy na wyższym stanowisku w tej branży za parę lat.

 • Jeśli miałbyś (miałabyś) doradzić osobie chcącej wykonywać Twoją profesję, co byś doradził (doradziła)?

  Doradziłabym, by zadbała o swoje zdrowie fizyczne oraz spokój psychiczny. Pierwsze będzie jej potrzebne przy czynnościach pielęgnacyjnych, drugie przy uskutecznianiu komfortu psychicznego i dobrego samopoczucia u podopiecznego. Sugerowałabym także, by starała się zwiększyć swe kompetencje poprzez studia wyższe lub szkolnictwo zawodowe.

 • Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

  Moją najmocniejszą stroną jest wrażliwość w kontaktach z potrzebującymi. Nieodporność na stres w pracy w korporacjach, czy, szerzej, tzw. "gonitwie szczurów", rekompensuję zintegrowaną odpornością na stres w pracy z ludźmi starszymi, chorymi, także zbliżającymi się do końca swego życia. Zachowuję pełną nie tylko wrażliwość, ale i odporność, w kontaktach z chorobą, starością, czy - ostatecznie - śmiercią.

 • Jaką umiejętność obecnie chciałbyś (chciałabyś) udoskonalić?

  Chciałabym doskonalić swą cierpliwość. Wobec siebie, dając sobie czas na to, by prostować to, co, jak w każdym życiu, bywa poskręcane oraz wytyczać nowe, coraz lepsze i pełniejsze ścieżki. Wobec innych - by w sposób coraz lepszy i pełniejszy akceptować ich takich, jakim są, z ich własnymi niedoskonałościami. Wobec świata - by żyć na nim w coraz lepszy i pełniejszy, choć sam jest potężnie niedoskonały.

 • Napisz własne pytanie i odpowiedz na nie.

  Jaki jest twój największy życiowy błąd?
  Moim największym życiowym błędem jest to, iż relatywnie późno nauczyłam się konsekwencji w konstruktywnych działaniach na rzecz siebie czy innych. Jak sądzę, wskutek olbrzymiej niecierpliwości wobec niedoskonałości własnej, innych, czy wręcz - świata. Chciałabym zrekompensować go nauką późną, acz pełną.